Stopi v stik

Kontaktirajte osebje rekreacijskega parka

+386 (0)41 784 081

Anton Koselj

Vodja parka.

+386 (0)41 676 827

Samo Mekina

Namestnik Vodje.

+386 (0)31 319 883

Aleš Ošljak

Vodja Nogometnega Igrišča.

020 8577 8787

Anton Zupan

Organizacija Turnirjev.